I boken Giraffspråket; Känslans Kommunikation en väg till kontakt och förändring beskriver jag kommunikationsmodellen och ger en del exempel för att belysa hur sättet att kommunicera kan ha en avgörande betydelse i våra mellanmänskliga möten.
Boken, som idag har sålt över 19 000 ex, kan beställas på kontaktsidan och kostar 229 kr exkl moms.Med denna bok vill jag beskriva förhållningssättet och kommunikationsmodellen Giraffspråket genom att belysa hur sättet att kommunicera, varsebli och tänka kan ha en avgörande betydelse i våra mellanmänskliga möten, och i alla högsta grad vid konflikthantering. Vi kan medvetet förändra vårt tänkande och skaffa oss ett språk för att bidra till eget och andras välbefinnande.

Se läsares upplevelser och tankar om Giraffspråket
En modell för kontaktskapande kommunikation.
Utdrag ur recension i SSR-tidningen 6/2002.
“Giraffspråket “ är en välskriven och pedagogiskt anlagd bok. Den presenterar inga revolutionerande nyheter inom kommunikationens område men bidrar med en systematiserad och konkret arbetsmodell. Den väcker tankar och gör läsaren uppmärksam på det sammansatta och mångfasetterande samspel som äger rum när människor möts.”

I boken Här och NU -medveten närvaro genom kundaliniyoga och giraffspråket beskrivs hur dessa tekniker hjälper oss att göra vår kropp och vårt sinne uppmärksamma på det som är här och nu. Det är då som vi kan komma i kontakt med vårt inre som ger oss kraft och är helande. Vi lär känna oss själva och blir mer öppna i mötet med andra människor.

Boken kan beställas på kontaktsidan och kostar 115 kr exkl moms.