AKTUELLA KURSER OCH COACHING

1. Reflektions- handledningsgrupper för chefer och ledare
Du får möjlighet att utforska och testa nya idéer och tankar tillsammans med andra ledare.

Vi erbjuder ett lösningsinriktat förhållningssätt och arbetar praktiskt och konkret med olika modeller för att skapa ett kreativt flöde och utbyte av erfarenheter.

Start fredagen 2 februari 2018.

Läs mer här2. Yoga-Mindfulness - En kvart eller fem minuter om dagen! Har du tid?
Öva in ett enkelt yoga- och mindfulness pass på 5-15 minuter samt få en stund för återhämtning. Redskap som du kan ta till närhelst det passar dig.
Tre kvällar i januari, se infoblad för anmälan.3. Skapa hälsofrämjande aktiviteter i din organisation och i ditt liv!
Motverka stress genom att skaffa olika redskap och ökad förståelse för det som påverkar dig och andra människor i stressade situationer.
Se pdf-fil för mer info.4. Boken om Giraffspråket är en bästsäljare!
Den har nu sålt i över 19.000 ex och den fortsätter att sälja bra för att den berör och den är konkret.

Se gärna bloggar samt artiklar från olika områden:
Vill du läsa om vad andra människor har för erfarenheter och tankar om Giraffspråket så kan du kika på denna blogg
Recension Lärarnas nyheter
Recension Ny teknik
Boktips5. Coaching - Handledning
Vid coaching individuellt eller handledning i grupp utgår jag från ett systemiskt förhållningssätt.
Fokus ligger på samband, relationer och kopplingar mellan alla delar som ingår i det system man vill undersöka.
Systemen kan vara allt från familjer, organisationer, kulturer, vår relation till oss själva och våra mål i livet.
Vi lever i en ständig relation med vår omvärld som både påverkar och påverkas av de system vi ingår i.

När vi ställer upp en systemisk konstellation ser vi på faktiska händelser.
Metoden bygger på att förutsättningslöst iaktta och studera det som gestaltar sig i sceniska uppställningar av problem och frågeställningar.
Syftet är att skapa en extern bild vilket ger insikter om vad som pågår och vad som påverkar oss, något vi många gånger är omedvetna om.
Med hjälp av uppställningar kan vi lösa omedvetna knutar och leva ett mer medvetet liv.

Välkommen att boka tid på 0708-108720
Eller anne-christine@smithutveckling.se
6. Våga ta konflikten! - och vinn självrespekt på kuppen!
Läs gärna pdf-filen från tidningen MÅBRA där du får tips om hur du kan lära dig att ta konflikter och få en verklig kontakt med dina egna behov och önskemål.